Werkwijze

In mijn praktijk richt ik mij op kortdurende en klachtgerichte behandeling in de generalistische basis ggz bij volwassenen vanaf 18 jaar oud. De werkwijze van de praktijk is al volgt:  

Intake
Het intakegesprek is het eerste gesprek dat wij voeren in de praktijk. Het intakegesprek heeft als doel om een compleet beeld van jou als persoon in kaart te brengen en daarop aansluitend een passend behandeladvies te kunnen doen. Wij maken kennis en bespreken de reden van aanmelding, de psychologische klachten en je omstandigheden en achtergrond uitgebreider. In de intakefase maak ik ook soms gebruik van (screenende) klachtenlijsten. In ieder geval wordt de Honos+ vragenlijst afgenomen om de  zorgzwaarte van de behandeling te bepalen volgens het zorgprestatiemodel. Er vinden vaak 1 a 2 intakegesprekken plaats. Een intakegesprek duurt 60 minuten. Mochten wij na het intakegesprek erop uitkomen dat er sprake is van een DSM5-classificatie waar de verzekeraar geen vergoeding voor biedt, dan zal ik dit altijd eerst met jou bespreken, alvorens we de behandelfase in gaan. Voor meer informatie over DSM5-classificaties en vergoedingen zie ook hier.

Behandeling
Na de intakefase start de behandelfase. Bij aanvang van de behandelfase bespreken we het behandelplan. Daarin komen wij samen de diagnose, de behandeldoelen en de te varen koers in de behandeling overeen. Een inschatting van de duur van de behandeling volgt uit de zorgzwaarte (n.a.v. de vragenlijst Honos+). Deze inschatting bespreken wij ook tijdens de behandelplan bespreking. Soms komen we er na de intakefase / bij het bespreken van het behandelplan achter dat er toch meer specialistische zorg geïndiceerd is voor de klachten. Ik zal dan samen met jou kijken waar jij voor behandeling terecht kunt en overleggen met jou wat er nodig is aan overbrugging in de tussentijd. Indien je wel in behandeling komt bij mijn praktijk, zullen wij eens in de zoveel tijd de ingezette koers en gestelde doelen evalueren. Wanneer we op de goede weg zijn verandert er niets en behandelen we verder. Of we ronden af wanneer de doelen behaald zijn en er geen hulpvraag meer is. Soms blijkt er te weinig vordering en is er toch meer behandeling nodig dan mijn praktijk kan bieden. Dan kijken we samen wat daarin de beste verwijsmogelijkheden voor je zijn.

De behandelgesprekken kunnen zowel op de praktijk als via beeldbellen plaats vinden. De behandelgesprekken duren 60 minuten en vinden vaak wekelijks of tweewekelijks plaats. In mijn behandelingen bied ik graag zorg op maat en maak ik gebruik van evidence-based behandeltechnieken zoals cognitieve gedragstherapie, kortdurende schematherapie en EMDR. Door middel van het structureel afnemen van vragenlijst(en) kunnen we om de paar maanden het effect van de behandeling bespreken.