Andringa Psychologie
Home  ›  Behandelvormen  ›  Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Zet de volgende stap in jouw herstel met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), een bewezen effectieve vorm van psychotherapie die de krachten van cognitieve therapie en gedragstherapie bundelt. Deze geïntegreerde aanpak helpt bij het identificeren, uitdagen en veranderen van negatieve gedachten en gedragspatronen, waardoor het een essentiële stap vormt op jouw pad naar welzijn.

Wat is Cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoek je samen met de psycholoog of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten wordt in de behandeling gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

In gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe jij handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe jij je voelt. Wanneer je geneigd bent om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal de angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wanneer je niet goed weet hoe jij je mening het beste naar voren kan brengen, zal je eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wanneer je niet geleerd hebt hoe jij je moet beheersen, heb je een grote kans dat je slachtoffer wordt van jouw eigen impulsiviteit. In de behandeling wordt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart gebracht. Vervolgens helpt de psycholoog je om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden door middel van oefeningen in de therapie en thuis.

Acceptance and Commitment therapie (ACT) is een derde generatie gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance). In de praktijk wordt er veelvuldig gebruik gemaakt met technieken uit de ACT. 

In een cognitief gedragstherapeutische behandeling in de praktijk worden er ook elementen uit de schematherapie geïntegreerd. Er wordt benadrukt dat er geen volledige schematherapie geboden wordt. Daarvoor is meer specialistische GGZ geïndiceerd en dit wordt niet aangeboden in de praktijk.

Voor welke klachten passen we Cognitieve Gedragstherapie toe?

Cognitieve Gedragstherapie is een psychologische behandeling die bij veel verschillende klachten kan worden toegepast, zoals angsten, paniek, fobieën, trauma en somberheid.

Zet de volgende stap in jouw herstel!

Op jouw pad naar herstel bied ik ondersteuning met Cognitieve Gedragstherapie, een vorm van therapie waarbij we met een geïntegreerde aanpak negatieve gedachten en gedragspatronen identificeren, uitdagen en veranderen. Samen ontdekken we hoe we deze therapie het beste kunnen toepassen om jouw volgende stap in herstel te zetten.

Zet de volgende stap in jouw herstel