Aanmelding en verwijzing

Aanmelding
Je kunt hier de informatie door te nemen over welke klachten ik wel en welke klachten ik niet in mijn praktijk behandel. Wanneer jij je wilt aanmelden voor behandeling in de praktijk is het belangrijk dat je eerst contact met mij zoekt. In een korte telefonische screening maken wij dan alvast kennis en kunnen we jouw wens tot behandeling bespreken. Vervolgens bekijken we samen of mijn praktijk inderdaad de juiste plek voor je behandelvraag is.

Verwijzing
Wanneer jij je daarna wilt aanmelden voor behandeling en in aanmerking wilt komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, is het belangrijk dat je contact opneemt met de huisarts om de verwijzing naar de praktijk te bespreken. In een consult bij de huisarts leg je dan jouw klacht en vraag om psychologische behandeling voor. De huisarts kan zo gericht met je meedenken over wat er nodig is aan ondersteuning en psychologische hulp. Deze informatie heeft de huisarts nodig om een goede verwijsbrief op te stellen. En de huisarts weet ook waar een verwijsbrief voor de GGZ aan dient te voldoen. Meer informatie over de eisen aan een verwijsbrief vind je hier.

De verwijsbrief moet aanwezig zijn in de praktijk voordat de behandeling start. Deze kan op twee manieren de praktijk bereiken:
1. door de huisarts verzonden via de beveiligde communicatielijn Zorgdomein of de beveiligde e-mail omgeving Zorgmail.
2. wanneer je zelf in bezit bent van de verwijsbrief kun je het meenemen naar het intakegesprek.

Ben je eerder in psychologische behandeling geweest? Dan vind ik het ook zeer wenselijk dat je zelf informatie over deze eerdere traject(en) opvraagt (bij betreffende behandelaar of instelling, of bij uw huisarts), zoals een eerder verzonden brief na intake, eindbrief ter afsluiting behandeling of een diagnostiekverslag indien er eerdere diagnostiek verricht is. Deze informatie kun je mij overhandigen tijdens het consult of via de beveiligde e-mailverbinding Zorgmail verzenden.