Contractvrij werken

Vanaf 2023 werk ik contractvrij in mijn praktijk. Maar wat betekent dit nu precies? En waarom zou je daar als psycholoog voor kiezen?

Contractvrij werken betekent dat je er voor kiest om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Krijg je dan als client voor de behandeling in mijn praktijk nog wel een vergoeding? Jazeker. Met een restitutiepolis (let wel, sommigen hebben extra voorwaarden) krijg je de behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener 100% vergoed. Met een naturapolis kies je in principe voor zorg in natura, wat betekent dat je zorg kunt afnemen bij een behandelaar met wie jouw zorgverzekeraar wèl een contract heeft. Wanneer je met een naturapolis toch voor ongecontracteerde zorg kiest, krijg je nog steeds gedeeltelijk de ongecontracteerde zorg die je afneemt via je zorgverzekeraar vergoed.

De vele voorwaarden die zorgverzekeraars van mij willen eisen in hun contracten vind ik te bezwaarlijk (en soms gewoon ronduit schandalig). Zonder contracten werken zegt niets over de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. Ik kan juist zèlf invulling geven aan de kwaliteit van zorg in mijn praktijk. Ik ben ook de zorgprofessional, niet de zorgverzekeraar, dus waarom zouden zij dat bepalen. Contractvrij werken betekent ook dat ik autonomie en vrijheid houd over mijn praktijkvoering. Ik kan zelf kiezen hoeveel clienten ik in behandeling neem (geen omzetplafonds). Èn ik heb en behoud vaak een kortere wachttijd.

In december en januari kun je nog wisselen van zorgverzekeraar en kiezen voor een polis die bij jouw zorgwens past! Check voor een restitutiepolis die 100% ongecontracteerde zorg vergoed: https://lnkd.in/eUFRehSY

En wil je meer weten over beweegredenen voor een psycholoog om contractvrij te werken? Kijk dan op: https://lnkd.in/eghyRPMw

Misschien vind je ook leuk...

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: